Privacy Statement

Tipsoverafvallen.nl vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens van groot belang! Daarom informeren we je aan de hand van deze privacy statement over het hoe en wat omtrent je gegevens.

Wij respecteren jouw persoonlijke levenssfeer en dragen er daarom zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Bovendien kunt je deze website anoniem raadplegen.

Privacy Statement: Tipsoverafvallen.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden
Indien je via deze site een (online)dienst afneemt, vragen wij naar jouw naam en (e-mail)adres door te geven. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de opgevraagde dienst te verlenen en te administreren, en voorts om je van tijd tot tijd te informeren over onze dienstverlening. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Beschermen van de persoonsgegevens naar servers
Om operationele en technische redenen kan het nodig zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar servers van andere landen buiten de Europese Unie. Mocht dit het geval zijn, dan nemen wij passende maatregelen om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Website en cookies
Jouw bezoek wordt anoniem geregistreerd, met als doel op het vergaren van gebruiksstatistieken. Door middel van cookies worden krijgt Tipsoverafvallen.nl inzicht in de meest bekeken pagina’s en aantal bezoeken op de website. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de website te optimaliseren voor bezoekers en hen direct veel opgevraagde informatie te bieden.